Téma: Littering

Soutěžit můžete, když: 

✅ patříte do jedné ze soutěžních kategorií:

  • 1. stupeň základních škol
  • 2. stupeň základních škol
  • Střední školy

✅ si chcete zasoutěžit o skvělé ceny a zároveň pomoci svému okolí i planetě!

ZADÁNÍ

Vyplňte pracovní list na téma littering, který pojednává o problematice odhozeného odpadu ve vašem okolí nebo se zúčastněte úklidové akce přes Ukliďmě svět, která pomůže vašemu okolí v boji s litteringem. Více k pravidlům se dočtete ZDE. Pokud se chcete soutěže zúčastnit a získat svůj pracovní list, kontaktujte nás na soutezcirkulujme@studentskaenergie.cz.

POPIS 4. KOLA SOUTĚŽE 

Připravili jsme si pro vás další kolo naší kreativní soutěže Cirkulujme, tentokrát na téma littering. Co to littering je? O tématu si přečtěte zde

Pomozte i vy přírodě kolem sebe! K boji s litteringem (pohozený odpad na místech, která k tomu nejsou určená) v okolí svého domova můžete přispět i vy. Například už jen tím, že sami žádné odpadky do přírody neodhodíte.

A když si odhozených odpadků u cesty nebo v lese všimnete, je nejlepší je v rámci úklidové akce sesbírat a odnést do příslušných kontejnerů či odpadkových košů. Když takovou akci uspořádáte se třídou a registrujete ji na webu www.uklidmesvet.cz s heslem Cirkulujme, tak vám Český svaz ochránců přírody zdarma zašle pytle a rukavice na úklid.

Mezi litteringovým odpadem se často nachází i cenné materiály – PET lahve a plechovky. Dobrou zprávou je, že je bude možné od roku 2026 vhazovat do zálohomatů, které vám za každou PET lahev či plechovku dají 4 koruny. Díky tomu zmizí z přírody a dostanou se k opakované recyklaci.

Zjistěte si více a přiložte ruku k dílu v boji s litteringem!