Co je to littering? 

Pojem littering vychází z anglického slova “litter”, které je ekvivalentem pro české “odpadky” či “smetí”. Protože v češtině neexistuje přímý překlad slova littering, používáme běžně tento termín i v našem jazyce. 

Jako littering označujeme volně pohozený či zanechaný odpad na místech, která k tomu nejsou určená. S litteringem se lze setkat v přírodě, ve městech či v okolí dopravní infrastruktury. Volně pohozené odpadky jsou značným celosvětovým problémem a mají dopad nejen na životní prostředí, ale i na kvalitu života a finanční hospodaření obcí. 

Čím je littering tvořen? 

Mezi typický litteringový odpad patří nápojové obaly jako jsou PET lahve a plechovky, cigaretové nedopalky či obaly od rychlého občerstvení. Množství litteringu je vyšší v místech, kde se nevyskytují odpadkové koše a kontejnery, nebo v místech, kde se již pohozený odpad vyskytuje. 

Jak s litteringem bojovat? 

Dnes již víme, že osvěta a větší množství kontejnerů na boj s litteringem nestačí. Účinným způsobem je ale zálohový systém. Výsledky ze zemí, kde zálohový systém funguje, ukazují, že zavedením zálohového systému dochází ke snížení litteringu nápojových obalů až o 95 %.