Co je cirkulární ekonomika? V češtině se jí také říká oběhové hospodářství. Znamená to dlouhodobě udržitelné a hlavně uzavřené smyčky materiálů. V důsledku toho nevzniká odpad (nebo jen minimální) a materiály jsou používány zas a znovu stále dokola. V praxi se cirkulární ekonomika snaží o vývoj snadno recyklovatelných výrobků, prodloužení jejich životnosti, minimalizaci plýtvání a přeměňování odpadu na zdroje například recyklováním použitých materiálů. 

V nápojovém průmyslu je cirkularita založena na třech pilířích:  

  1. ekodesignu – tedy navržení a vývoji dobře recyklovatelných obalů 
  1. co nejlepším zpětném odběru obalů – tedy systémem zálohování PET lahví a plechovek 
  1. následné recyklaci z lahve do lahve (a z plechovky do plechovky) 

Bez splnění těchto tří podmínek nelze plné cirkularity dosáhnout. Začíná to již u navrhování obalu tak, aby bylo co nejsnazší jej buď opakovaně používat (skleněné znovuplnitelné lahve) nebo opakovaně recyklovat (v případě PET lahví a plechovek).  

Recyklace PET lahví a plechovek v Česku zatím v praxi příliš dobře nefunguje. Skutečně se vybere 70–80 % PET lahví, recyklována je přibližně jen polovina z nich a 25 až 35 % vytříděných hliníkových plechovek. Z použitých PETek se navíc nevyrábí nové PETky, které je možné po použití znovu recyklovat, ale například koberečky do aut nebo oblečení. Ty po použití již znovu recyklovat nelze a skončí tak ve spalovně či na skládce. 

Až 100 milionů PET lahví a podobné množství plechovek každý rok končí odhozené v ulicích a v přírodě. Kdybychom je zálohovali – podobně jako lahve od piva – vrátilo by se jich do oběhu až 95 %, tedy skoro všechny. Materiál by mohl cirkulovat stále dokola, ze staré PETky by se vyrobila nová a stejně tak by to fungovalo i s plechovkami. Nebylo by to skvělé? Ale aby to byl „happy end“, musíme pro to NĚCO udělat, NĚCO změnit! 

Pohádka o princezně PEŤce: 

deede