Co je cirkulární ekonomika? V češtině se jí také říká oběhové hospodářství. Znamená to dlouhodobě udržitelné a hlavně uzavřené smyčky materiálů. Čímž nevzniká odpad (nebo jen minimálně) a materiály jsou používány zas a znovu stále dokola. V praxi se cirkulární ekonomika snaží o vývoj snadno recyklovatelných výrobků, prodloužení jejich životnosti, minimalizací plýtvání a přeměňování odpadu na zdroje, například recyklováním použitých materiálů.

V nápojovém průmyslu je cirkularita založena na třech pilířích: 

  1. ekodesignu – tedy navržení a vývoji dobře recyklovatelných obalů, 
  2. na co nejlepším zpětném odběru obalů – tedy systémem zálohování PET lahví a plechovek,
  3. a na následné recyklaci z lahve do lahve (z plechovky do plechovky).  

Bez splnění těchto tří podmínek nelze plné cirkularity dosáhnout. Začíná to již u navrhování obalu tak, aby bylo, co nejsnazší jej buď opakovaně používat (skleněné znovunaplnitelné lahve) nebo opakovaně recyklovat (v případě PET lahví a plechovek). 

Recyklace PET lahví a plechovek v Česku zatím v praxi příliš dobře nefunguje. Skutečně se vybere 70–80 % PET lahví a je recyklována jen asi polovina z nich a 25 až 35 % vytříděných hliníkových plechovek. Z použitých PETek se navíc nevyrábí nové PETky, které je možné po použití znova recyklovat, ale například koberečky do aut nebo oblečení. Ty po použití již znovu recyklovat nelze a skončí ve spalovně či na skládce.

Navíc – až 100 milionů PET lahví a podobné množství plechovek navíc každý rok končí odhozené v ulicích a v přírodě. Přitom, kdybychom je zálohovali, podobně jako ty od piva, vrátilo by se jich do oběhu až 95 %, tedy skoro všechny. Materiál by mohl cirkulovat stále dokola, ze staré PETky by se vyrobila nová a stejně tak by to fungovalo i s plechovkou. Nebylo by to skvělé? Ale aby to byl „happy end“ musíme pro to NĚCO udělat! NĚCO změnit!

Pohádka o princezně PEŤce: 

deede