Studentský organizátor Tadeáš Vylita popisuje soutěž Cirkulujme pro ČT Déčko.

Vítězka 1. kola Anežka Holá popisuje naši soutěž Cirkulujme pro ČT Déčko.