Mattoni 1873

Mattoni 1873 je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Ambicí skupiny je přinášet díky skvělým značkám a úspěšné tradici lidem do života osvěžení. Kořeny skupiny sahají do roku 1873, ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Novodobé kapitoly se začaly psát v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. 

Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a ekologií. Mattoni 1873 je zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální recyklace PET lahví a plechovek, a iniciátorem projektu “Motýlí louky Rudiho Mattoniho”, který si klade za cíl vrátit do volné přírody co možná nejvíce druhů motýlů, hmyzu a rostlin. 

Mattoni 1873

Zálohujme.cz

je společná iniciativa firem, neziskových organizací a institucí na podporu plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. Cílem je zavedení plně cirkulárního systému v nakládání s odpady v nápojovém průmyslu, tedy v opakovaném využívání PET materiálů (PET lahve) a hliníku (plechovky) zpět za účelem výroby nových PET lahví a plechovek – tzv. recyklace z lahve do lahve čili z plechovky do plechovky.

Zálohujme.cz

SEN, Studentská Energie Národa

je nezisková organizace 12 studentů z celé republiky, která si dala za cíl pořádat pro studenty takové akce, které je budou bavit a rozvíjet. Mimo jiné připravovala soutěž Byznysování, má vlastní studentský časopis Snění a zaštiťuje studentské projekty (např. Ederra, KUS a další).