SEN, Studentská Energie Národa, je organizace 12 studentů z celé republiky, která si dala za cíl pořádat pro studenty takové akce, které je budou bavit a rozvíjet. Mimo jiné připravovala soutěž Byznysování, má vlastní studentský časopis Snění a zaštiťuje studentské projekty (např. Ederra).

Zálohujme.cz je společná iniciativa firem, neziskových organizací a institucí na podporu plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. Cílem je zavedení plně cirkulárního systému v nakládání s odpady v nápojovém průmyslu, tedy v opakovaném využívání PET materiálů (PET lahve) a hliníku (plechovky) zpět za účelem výroby nových PET lahví a plechovek – tzv. recyklace z lahve do lahve čili z plechovky do plechovky

hojl